บริษัท วิงเกรท อินดัสทรี จำกัด จำหน่ายเคมีภัณฑ์ Tel. 096-8582346, 096-8582884, 096-858-8290

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

น.ส อารีรัตน์ อินต๊ะกัน

157-4-66527-7

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

น.ส อารีรัตน์ อินต๊ะกัน

020-8-59104-5

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

บริษัท วิงเกรท อินดัสทรี จำกัด

020-8-58612-2

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

บริษัท วิงเกรท อินดัสทรี จำกัด

163-5-44759-0

( ออมทรัพย์ )